Paušalno oporezivanje obrta

Paušalno oporezivanje obrta koji nije bio aktivan u cijeloj kalendarskoj godini ovisi o broju mjeseci rada i ukupnim primitcima za to vrijeme. Primjer: ako smo obrt otvorili ili aktivirali dana 01.08.2015. on će do kraja kalendarske godine raditi ukuno 5 mjeseci. Tu postoje tri moguća maksimalna iznosa primitaka koje smo ukupno smjeli ostvariti u tih... Continue Reading →

Što je kvaliteta ?

Kvaliteta je stupanj do kojeg smo ostvarili zahtjeve našeg kupca ili klijenta. Primjer: kad dođemo u restoran, nakon pozdrava, konobar nas pita što bismo željeli naručiti, stvarajući tako popis naših zahtjeva na koji će on ( kao predstavnik uprave restorana ) odgovoriti. Ili kad sudjelujemo u raznim anketama o proizvodima i uslugama, dajući svoje mišljenje... Continue Reading →

Pogoni WordPress.com.

Gore ↑